Kontego banner

Фирмата предлага пълно счетоводно обслужване на цени от 36.00 лева месечно с включен ДДС !!!

Предлаганите от нас услуги са на разумни и достъпни цени, което позволява на клиентите, които имат  малък обем дейност да оптимизират  текущите си месечни разходи за счетоводни услуги. Индивидуалното определяне на заплащането е според:
 
 • обема на работа и възможностите на клиента;
 • брой и съдържание на документите;
 • брой и вид /левова, валутна/ на банковите сметки, както и количеството на транзакции;
 • on-line банкиране;
 • издаване на фактури;
 • численост на персонала и допълнителни документи изготвяни по желание на клиента и свързани със служителите му;
 • възможността за електронен обмен на информация;
 • характера на извършваната дейност;
 • нерегистрирани по ЗДДС;
 • наличие на регистрация по ЗДДС;
 • наличие на регистрация по Закона за акцизите и данъчните складове;
 • наличие на регистрация по ЗДДС и по Закона за акцизите и данъчните складове;
 • наличие на чуждестранно участие;
 • наличие на дъщерни дружества;
 • наличието на клонове в страната и/или чужбина;
 • наличие на сделки  с търговски дружества от  страни членки на Европейската Общност;
 • наличие на сделки  с търговски дружества  от  страни извън Европейската Общност;
 • брой на обектите, в които се извършва дейността.
 • обслужване на английски език;
 • изготвяне на ГФО на английски език;
 • прилагане на Спогодби за Избягване на Двойно Данъчно Облагане
 • времето необходимо за кореспонденция и консултиране на фирмата Ви за нормалното протичане на работният процес и много други
 
За допълнителна информация може да се обърнете към нашите специалисти  чрез телефонно обаждане,  по  E-mail, чрез Skype, Facebook или директно в нашите офиси
 
Чрез формата за запитване може да ни дадете обща информация за извършваната от Вас икономическа дейност. Ние ще Ви изготвим детайлна оферта съобразна със спецификата на Вашата дейност.

 

Запитване за цени за счетоводни услуги

Данни за контакт  
Компания:
Лице за контакт:
Телефон:
E-mail:
Общи данни  
Основна дейност:
Правна форма:
Брой на персонала:
Специфики:
 Внос       Износ       Регистрация по ЗДДС       Чуждестранно участие

 Сделки със страни от ЕО       Дъщерни дружества       Сделки със страни извън ЕО

 Задължение за извършване на одит       Задължение за отчитане по МСФО
 
Вие се интересувате от:
 Регистрация на фирма       Данъчно представителство       Регистрация по ЗДДС

 Обслужване на ангийски език       Счетоводно обслужване

 Изготвяне на отчети по ваш формат       Обслужване на заплати (ТРЗ)

 Изготвяне на РФО на английски език       Прилагане на СИДДО

 Консултации       Outstaffing
 
Вие се интересувате от:
 Консултации във ваш офис       On-line банкиране

 Издаване на фактури       Събиране на документи
 
Други услуги:
Обеми и брой  
Приходни документи (месечно):
Разходни документи (месечно):
Дълготрайни активи:
Касови апарати:
Магазини, офиси, други:
Как е организирано счетоводството ви до момента:
Вашето съобщение:

Уверете се, че сте попълнили коректни данни и   
 

   

Нашите цени на счетоводните услуги отговарят на всеки джоб

Целта ни винаги е била да осигурим на своите клиенти качествени услуги на достъпни цени. За това Kontego предлага гъвкава и отворена към клиента ценова политика, отговаряща на неговите индивидуални нужди и възможности.

Чрез формата за попълване горе, ние ще можем да разберем и анализиране Вашите потребности, изготвяйки Ви индивидуална оферта, с която ще докажем, че с нас ще можете да спестите време и средства. Нужно е не повече от минута, за да я попълните и изпратите. Моля, яко имате и допълнителни предложения и/или коментари, не се колебайте да ни ги споделите. Ние държим на Вашето мнение.

Вашите данни ще бъдат съхранени при нас и гарантираме, че само ние ще имаме достъп до тях.