Kontego banner

 

Счетоводни консултации

  • Консултации отностно легално оптимизиране на данъците;
  • Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
  • Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
  • Консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
  • Консултиране и съдействие при регистриране на търговско дружество.