Kontego banner

 

Морско право 

Морското право се определя юридическия режим по отношение на световния океан, морските пространства и всичко свързано с държавите при използването и опазването на световния океан (превоз на стоки, добив на изкопаеми и много други). Целта е световният океан да се използва разумно и се мисли за неговото опазване. 
 
В областта на морското право:
 
  • Вътрешни морски води 
  • Международни проливи 
  • Открито море 
  • Конвенции за опазване на морската среда от замърсяване 
  • Съдебни процедури 
  • Арбитражни процедури 
  • Режими на корабоплаване 
  • Помирителни процедури 
  • Отговорност при замърсяване