Kontego banner

Медицинско право 

Медицинското право регламентира отношенията между държавата, обществени органи, медицински специалисти (лекарите, стоматолозите и т.н.), техните сдружения, пациентите и производителите и доставчици на медикаменти и трети лица.Нормите на административното право уреждат въпросите свързани с компетентност на органите на управлението на здравната информация, защита на данните, правоотношения при оказване на медицинска помощ, правата и задълженията на пациента, медицински експертизи, отговорност, репродукция, задължително лечение, медицински експерименти. 
 
В областта на медицинското право:
 
 • Права и задължения на здравноосигурените лица 
 • Отговорност на изпълнителите 
 • Защита на правата на пациентите 
 • Фармацевтично законодателство 
 • Разрешение за употреба на лекарствени средства 
 • Професионална етика в медицинската професия 
 • Наказателна и гражданска отговорност 
 • Донорство на органи 
 • Трансплантации 
 • Задължително лечение 
 • Клинични изпитания на лекарства върху хора 
 • Закон за здравното осигуряване 
 • Закон за здравето 
 • Закон за лечебните заведения 
 • Закон за лекарските продукти в хуманната медицина 
 • Закон за контрол на наркотичните вещества