Kontego banner

Информационно право 

Информационното право регламентира отношенията в електронната информационна среда. Обхваща въпроси свързани с регулиране на взаимоотношенията при електронната търговия – сключване на електронни договори, използване на електронен подпис, електронното банкиране и т.н.
Предмет на информационното право също са защитата на личните данни, информационната свобода, непоисканите електронни съобщения и т.н.
Нормативната уредба на информационното право регламентира достъпа до обществената информация, различни видове класифицирани данни, регистри на държавната администрация и други.
 
В областта на информационното право:
 
  • Подготовка на общи условия и правила за ползване на сайтове 
  • Регистриране на администратори на лични данни 
  • Лицензиране на информационни дейности 
  • Защита на личните данни 
  • Информационна свобода 
  • Непоискани електронни съобщения