Kontego banner

Данъчна защита

  • Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
  • Подготовка на платежни нареждания за данъци;
  • Подготовка на данъчни справки и уведомления;
  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
  • Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК;
  • Анализ и оценка на данъчни актове, действия или бездействия на органите от НАП;
  • Анализ и оценка на ревизионни доклади и актове на администрацията и оценка  на определените данъчни задължения;
  • Съвети при предоставянето на необходимата информация и документи до НАП.