Kontego banner

Абонаментно счетоводно обслужване 

Сключването на договор за Абонаментно счетоводно обслужване,  гарантира цялостна защита на интересите на фирмата Ви пред всички институции по повод воденето на нейното счетоводство, постоянни консултации с нашите специалисти, следене на разчетите с клиенти и доставчици, счетоводно отчитане на дейността по представени първични документи, изготвяне на ежемесечни справки декларации по Закона за ДДС, изготвяне на ведомости за работни заплати, изготвяне на годишен счетоводен отчет и приложения, данъчна декларация и всички необходими документи съгласно законодателството на Република България.