Kontego banner
1. Информационно обслужване http://www.is-bg.net Информационно обслужване
2. Инфонотари http://www.infonotary.com Инфонотари
3. Спектър http://www.spektar.org Експертния сайт
4. БанкСервиз http://www.bsbg.net БанкСервиз
5. СЕП България http://sep.bg СЕП България

 

 
След като се снабдите с електронен подпис, задължително трябва да подадете заявление за ползване на електронните услуги на НАП, като изпратите заявлението по интернет и подпишете с електронен подпис.
Сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/ се издава от регистриран доставчик на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията.