Kontego banner
1. Асоциация на специализираните счетоводни предприятия http://www.apac-bg.org Асоциация на специализираните счетоводни предприятия
2. Институт на дипломираните експерт-счетоводители  в България http://www.ides.bg Институт на дипломираните експерт-счетоводители  в България