Kontego banner

Месечната такса за ползване на данъчен адрес за кореспонденция - адреса на нашите офиси е 30.00 лева с вкл. ДДС.

Таксата за данъчно представителство при проверки и ревизии, получаване на данъчни съобщения и документи на място, в съответното териториално подразделение на НАП, е 30 лева  на час с вкл. ДДС.