Kontego banner

Данъчен адрес, данъчно представителство


На основание чл. 28 от ДОПК, всички местни и чуждестранни лица трябва да имат данъчен адрес за кореспонденция, на който да получават данъчни съобщения.
В повечето случаи, като такъв се посочва адреса по лична карта на управителя, адреса счетоводна кантора или на адвокат. Ако на този адрес данъчният субект не бъде намерен, данъчните съобщения   се считат за връчени.
Ако  Вашата фирма няма данъчен адрес  и за да не се налага да наемате скъп офис, ние предоставяме данъчен адрес, с  което Вие ще  получите професионално представителство и сериозен имидж  при контакта си  с Вашите настоящи и бъдещи партнЬори, с данъчната администрация от нашите професионални счетоводители, данъчни, бизнес и юридически консултанти.

За всички получени съобщения и писма ще бъдете незабавно уведомявани, и същите ще Ви бъдат препращани своевременно.