Kontego banner

Изберете нас!

Ние сме финансово-счетоводна кантора от правоспособни  и висококвалифицирани специалисти -  счетоводители, данъчни, бизнес и юридически консултанти с богат опит и  индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от нуждите и спецификата на дейността, в която се развива. Предоставяме  качествени финансово-счетоводни и юридически услуги съобразени с всички нормативни изисквания съгласно българското законодателство на разумни цени. 

За нас е от значение личният контакт, индивидуалното  и коректно  отношение към всеки  наш клиент. 
Вие може да разчитате на нас във всеки един момент, както за пълна конфиденциалност от наша страна, така и за актуална информация отоносно  Вашата фирма. 
С течение на годините нашата главна цел е да направим Вашия бизнес успешен  и печеливш.  
Нашите клиенти са български и чуждестранни фирми, различни по мащаб, опериращи в почти всички сектори на икономиката.